රූපලාවණ්ය - Beauty

අනවශ්‍ය ලෙස මස්පිඩු ඒල්ලා වැටීම වළක්වමු.

කාන්තාවකගේ මස්පිඩු ඕනෑවට වඩා මහත්වීම හා අනවශ්‍ය ලෙස මස්පිඩු ඒල්ලා වැටීම සිරුරේ හැඩයට අහිතකර ලෙස බලපායි.

අනවශ්‍ය මස්පිඩු හා එල්ලා වැටෙන පස්පිඩු නැතිකර ගැනිම සදහා පිහිනීම, පිටි කෙටිම, ඇඹරීම් වැනි කාර්යයන්හි නිරතවීම හොද ව්‍යායාමයකි. එමෙන්ම බැඩිමින්ටන්, ෙටිබල් ටෙනිස් වැනි කි්‍රඩාවල හො අතපය වෙහෙසන වෙනත් සරල කි්‍රඩාවල යෙදීමෙන්ද අත්වල මස්පිඩු අඩුකර ගත හැකිය.

මුහුණට දෙන සාත්තුව දෙපාවලටත් දෙන්න

නිරෝගීමත් පා යුගළක් සඳහා සම්බාහනය සුදුසුය. එසේ වුවත් පාද වතුරේ දමා ගෙන සිටීමෙන් හෝ ජලයෙන් සේදීමෙන් මුළු ගතම ප්‍රබෝධමත් වෙයි. සමකාසන්නයේ පිහිටි උෂ්ණාධික රටක් වන ලංකාවේ අපට අත්, පාද හා මුහුණ අවදි වූ විගස කෑමට පෙර නින්දට පෙර සේදීමෙන් ගතට අපූරු ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙයි.

පාදවල දුගඳ නැසීමට

මද උණුසුම් ජලයට

More News »

add_one