Ouija Origin Of Evil (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2029
 
Doctor Strange (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2028
 
Hacksaw Ridge (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2027
 
The 9th Life Of Louis Drax (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2026
 
Haraamkhor (2017) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2025
 
Siddhartha (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2024
 
Independence Day Resurgence (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2023
 
Dhuruvangal Pathinaaru (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2022
 
Arrival (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2021
 
A Monster Calls (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2020
 
Ranbanka (2015) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2019
 
Befikre (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2018
 
 
Shivam (2015) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-1961
Darling 2 (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්
Orphan (2009) සිංහල උපසිරැසි සමගින්
Retribution (2015) සිංහල උපසිරැසි සමගින්
Catch .44 (2011) | තුන් යහලු වික්‍රමය. [සිංහල උපසිරසි සමඟ]
Doctor Strange (2016) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-2028
Landmine Goes Click (2015) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්-1941
Bajirao Mastani (2015) සිංහල උපසිරැසි සමගින්
Irudhi Suttru (2016) සිංහල උපසිරැසි සමගින්
Wildlike (2014) සිංහල උපසිරැසි සමඟින්