ජීවීතය සුන්දරද - happy life

කකුල් පැලෙනවාට සරළ ආයුර්වේද ඛෙහෙත්

කකුල් පැලීම නිසා තරුණියන්ගේ පාද එයින් අවලස්සන වීමත්, වේදනාවත්, අපහසුතාවයට පත් වීමත් සිදු වෙනවා. අද තරුණියන් අතර සුලබ ලෙස මෙම රෝගී තත්වය දැක ගන්න පුළුවන්. මෙයින් ඇතිවන මානසික පීඩනය සහ පාදයේ විළුඹේ ඇති වන පැලීම් නිසා ඇතැම් විට සුළු වශයෙන් රුධිරය වහනය වීමත්

ගෙදරදී ෆේෂල් කරන එක ඇත්තටම හොඳද ?

සම්බාගනය සිදු කෙරෙන්නේ එසේ නොමැතිව අපට සිතෙන සිතෙන ආකාරයට අනවශ්‍ය ලෙස සම තද කිරීම, තෙරපීම ආදියෙන් සම පීඩාවට පත්වන්නට පුළුවන්.

මේ මගන් ඔබේ ම්හුනට නැති

ගබ්සාවක් වූ පසු සැත්කමක් කරන්න ඕනෑමද?

කර ගැනීමට ඉජචද පරීක්ෂණයක් සිදුකළ හැකියි. එසේ නොමැති නම් සුළු සැත්කමකින් එය ඉවත් කළ යුතුයි. නැතිනම් රුධිරය නිතර ගලා යමින් ශරීරයේ රුධිර උෟනතා මතුවන අතරම එහි අතුරු බලපෑමෙන් මරණ

More News »

add_one