ජීවීතය සුන්දරද - happy life

ගෙදරදී ෆේෂල් කරන එක ඇත්තටම හොඳද ?

සම්බාගනය සිදු කෙරෙන්නේ එසේ නොමැතිව අපට සිතෙන සිතෙන ආකාරයට අනවශ්‍ය ලෙස සම තද කිරීම, තෙරපීම ආදියෙන් සම පීඩාවට පත්වන්නට පුළුවන්.

මේ මගන් ඔබේ ම්හුනට නැති

ගබ්සාවක් වූ පසු සැත්කමක් කරන්න ඕනෑමද?

කර ගැනීමට ඉජචද පරීක්ෂණයක් සිදුකළ හැකියි. එසේ නොමැති නම් සුළු සැත්කමකින් එය ඉවත් කළ යුතුයි. නැතිනම් රුධිරය නිතර ගලා යමින් ශරීරයේ රුධිර උෟනතා මතුවන අතරම එහි අතුරු බලපෑමෙන් මරණ

ඔසප් ගැටළු වලට අත් බෙහෙත්

මසකට කීපවරක් ඔසප් වීමට
කඵ උක්,මානෙල් අල,සුදු හඳුන්,සැවැන්දරා මුල්,වදමල්,ඉරමුසු,රත්මල්,වැල්මී කලන් 1 1/2 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 ට සිඳ පත 1/2 බැගින්

මාසික වැටුපෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට ක්‍රම 5ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජයේ පවුලක සැමියා මෙන්ම බිරියද බොහෝවිට රැකියාවල නිරත වෙයි. නමුත් නිවෙසේ මුදල් පරිහරණය සිදුවන්නේ බොහෝ විට කා

More News »

add_one