ජීවීතය සුන්දරද - happy life

මෙන්න සෙම් රෝග දහයකට ආයුර්වේදයෙන් විස්මිත ඖෂධ කිහිපයක්.
සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවක් සෑදීගෙන එනවිට

අමු ඉගුරු, කොත්තමල්ලි, පත්පාඩගම්, කටුවැල් බටු, කළං 3 බැගින් ගෙන වතුර පත 8-1 සිඳුවා සීනි අනුපානය කොට පත

මේ විදියට යෝගට් කෑවොත් දින 5කින් බර කිලෝග්‍රෑම් 3ක් අඩුකරගන්නට පුළුවන්.

ඔබ වඩාත් ප්‍රිය කරන යෝගට් අනුභව කරන ගමන්, ශරීරයේ අනවශ්‍ය බරද අඩුකරගන්නට පුළුවන්

More News »

add_one