ජීවීතය සුන්දරද - happy life

වියළි සමට හරියන තෙල

සිරුර නීරෝගී කිරීමට හා පියකරු පෙනුමක් පවත්වා

පොහොසත් වෙන්න ඕනෑ නම් සුරතල් සතෙක් තියා ගන්න

බල්ලෙක් එහෙමත් නැත්නම් පූසෙක් හුරතලේට ඇති කරන

ඔසප් කාලයට සුදුසු නුසුදුසු ආහාර

මාසිකව සිදුවන ආර්තවයේදී බොහෝ කාන්තාවන්

වයසට ගියාමත් හොඳට ඇස් පේන්න මිදි කන්න

ලෝකය පුරා වැවෙන වැවෙන හැමෝම කැමති පළතුරක්

පවුල් ජීවිතය සැලසුම් කරන්න

ජේ‍යෂ්ඨ මනෝ උපදේශිකා එශාමා කාරියකරවන

More News »

add_one