සෞඛය - health_life

ඔබ විසින් මනා සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු දියවැඩියාව රෝගයේ අනතුරු ඇගවීම් අට..

දියවැඩියාව රෝගය වැළදුණු විටදී හෘද රෝග, ක්ෂණික අබාධ, වකුගඩු රෝග වැළඳීම පාද හෝ පදයේ ඇගිලි කපා දැමීමට සිදුවීමේ සහ මරණයට පත්වීමේ අවදානමක් තිඛෙනවා

පණු රෝගවලට කළ හැකි සරල ප්‍රතිකාර

බොහෝවිට පණු රෝග වැළඳෙන්නේ කුඩා දරුවන්ට බැවින් මව්වරු ඒ ගැන සැලකිලිමත් වන්නේ තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැනවත් නොසිතාය.

විෂ රසායනික යෙදූ එළවළු පලතුරුවල විෂ ඉවත් කර ගන්නේ කොහොමද?

ඕනෑම කෘෂි රසායනිකයක බෝගයකට යෙදීමට නියමිත කාලසීමාවන් වෙන් කොට තිබේ. එහිදී යම්කිසි බෝග වගාවක් සඳහා කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය නොයෙදිය යුතු අවස්ථා ද වෙන් වශයෙන් හඳුන්වා දී තිබුණ ද බොහෝවිට ගොවීන්, වෙළෙන්දන් එවන් කරුණු කාරණා පිළිබඳ සැලකිල්ලක් නොදක්වනු ලැබේ.

අඡීර්ණය නොසැලකීම බරපතළ තත්ත්වයක්

අඡීර්ණය නොසැලකීම බරපතළ තත්ත්වයක්

අධික ලෙස කාබන් මොනොක්සයිඩ් ආග්‍රාණය වූ විට ඡීවිතයට පවා හානි
විය හැකියි

අධික ලෙස කාබන් මොනොක්සයිඩ් ආග්‍රාණය වූ විට ඡීවිතයට පවා හානි
විය හැකියි

දරුවන් එක්තැන් කරන මේ සන්ධි රෝගය හඳුනාගන්න

දරුවන් එක්තැන් කරන මේ සන්ධි රෝගය හඳුනාගන්න

දැඩි මානසික පීඩනය නිසා හෘදයාබාධ ඇති වෙනවා

දැඩි මානසික පීඩනය නිසා හෘදයාබාධ ඇති වෙනවා

ANA රුධිර පරීක්ෂාව

ANA රුධිර පරීක්ෂාව

මොළේ මැරුණා නම් හෘද වස්තුව ස්පන්දනය වෙන්නේ කොහොමද?

මොළේ මැරුණා නම් හෘද වස්තුව ස්පන්දනය වෙන්නේ කොහොමද?

සමේ රෝස පැහැති ලප කැලැල්වලින් රිදී පැහැයෙන් පොතු ගැලවෙනවා

සමේ රෝස පැහැති ලප කැලැල්වලින් රිදී පැහැයෙන් පොතු ගැලවෙනවා

විදුරුමස් රෝග තිඛෙන අයගෙන් 60%කට දියවැඩියාව

විදුරුමස් රෝග තිඛෙන අයගෙන් 60%කට දියවැඩියාව

හරිම Headache එකක් තමයි

හරිම Headache එකක් තමයි

කටින් හුස්ම ගැනීම අනවශ්‍ය ලෙස උගුර පෑදීම උගුරේ ස්වර තන්ත්‍රවලට හානි කරයි

කටින් හුස්ම ගැනීම අනවශ්‍ය ලෙස උගුර පෑදීම උගුරේ ස්වර තන්ත්‍රවලට හානි කරයි

ක්ෂය රෝගය ඇත්දැයි සොයා බලන සෙම පටල පරීක්ෂාව

ක්ෂය රෝගය ඇත්දැයි සොයා බලන සෙම පටල පරීක්ෂාව

කුඩා දරුවන්ට ඇතිවන චර්ම රෝගවලට නිසි ප්‍රතිකාර නොකළහොත් වකුගඩු රෝග අවදානමක්

කුඩා දරුවන්ට ඇතිවන චර්ම රෝගවලට නිසි ප්‍රතිකාර නොකළහොත් වකුගඩු රෝග අවදානමක්

මගේ නහය ගඳ ගහනවා

මගේ නහය ගඳ ගහනවා

පැය 6කට වරක්ද? පැය 8කට වරක්ද?

පැය 6කට වරක්ද? පැය 8කට වරක්ද?

More News »

add_one