සෞඛය - health_life

එක නිසා මල බැහැර කරන්නත් වෙලාවක් නැහැ

එක නිසා මල බැහැර කරන්නත් වෙලාවක් නැහැ

නහර ගැට ගැසීමට විසඳුමක් varicose vein

නහර ගැට ගැසීමට විසඳුමක් varicose vein

නින්දෙන් ගෙරවීම රෝගයක්!

නින්දෙන් ගෙරවීම රෝගයක්!

ඖෂධ මාත්‍රාව නිසි අයුරින් නොගත්තොත් ලෙඩේ වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්

ඖෂධ මාත්‍රාව නිසි අයුරින් නොගත්තොත් ලෙඩේ වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්

ඔබ භාවිතා කරන කණ්ණාඩිවල මෙවැනි විශේෂත්වයක් තිබේදැයි බලන්න

ඔබ භාවිතා කරන කණ්ණාඩිවල මෙවැනි විශේෂත්වයක් තිබේදැයි බලන්න

මේ ආකාරයටආහාර ගත්තොත් හෘදයාබාධවලින් ඔබට ආරක්ෂා විය හැකියි

මේ ආකාරයටආහාර ගත්තොත් හෘදයාබාධවලින් ඔබට ආරක්ෂා විය හැකියි

Appendix හඳුනාගන්නේ කොහොමද?

Appendix හඳුනාගන්නේ කොහොමද?

උණට බියේ නිතරම පැරසිටමෝල් ලබා දෙන්නේ බලාගෙනයි

උණට බියේ නිතරම පැරසිටමෝල් ලබා දෙන්නේ බලාගෙනයි

අනාරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීම් නිසා ඇතිවන HPV වෛරසය

අනාරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීම් නිසා ඇතිවන HPV වෛරසය

රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඉහළයාම හෘදයාබාධයක අවදානම් සාධකයක්

රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඉහළයාම හෘදයාබාධයක අවදානම් සාධකයක්

ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙක්ද?

ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙක්ද?

රුධිර පරීක්ෂණ මඟින් ආතරයිටීස් වැළඳී ඇත්දැයි සොයා ගන්නා අන්දම

රුධිර පරීක්ෂණ මඟින් ආතරයිටීස් වැළඳී ඇත්දැයි සොයා ගන්නා අන්දම

මුහුදු ජලයෙන් සිරුරට ප්‍රතිකාර රැසක්

මුහුදු ජලයෙන් සිරුරට ප්‍රතිකාර රැසක්

කාන්තාවන් අතර බහුලව දක්නට ලැඛෙන ගර්භාෂය විශාල වීම

කාන්තාවන් අතර බහුලව දක්නට ලැඛෙන ගර්භාෂය විශාල වීම

දියවැඩියාව වකුගඩුවලට බලපාන හැටි

දියවැඩියාව වකුගඩුවලට බලපාන හැටි

ඇඟිලිවලට සිදුවෙන ආබාධ ගණන් නොගෙන ඉන්නේ ඇයි?

ඇඟිලිවලට සිදුවෙන ආබාධ ගණන් නොගෙන ඉන්නේ ඇයි?

රුධිර වහනයක දී අත්ඛෙහෙත් එපා වහාම වෛද්‍යවරයෙක් හමුවෙන්න

රුධිර වහනයක දී අත්ඛෙහෙත් එපා වහාම වෛද්‍යවරයෙක් හමුවෙන්න

හඳුනාගන්න හෘදයාබාධයක ප්‍රධාන ලක්ෂණ Heart Attack

හඳුනාගන්න හෘදයාබාධයක ප්‍රධාන ලක්ෂණ Heart Attack

නාසයෙන් ලේ ගලන්නේ කුමන රෝගයක් නිසාද?

නාසයෙන් ලේ ගලන්නේ කුමන රෝගයක් නිසාද?

ඇස් කණ්ණාඩි මිලදී ගැනීමට පෙර අක්ෂි විශේෂඥයෙකු වෙත ගොස්

ඇස් කණ්ණාඩි මිලදී ගැනීමට පෙර අක්ෂි විශේෂඥයෙකු වෙත ගොස්

More News »

add_one