සෞඛය - health_life

ඇස් කණ්ණාඩි මිලදී ගැනීමට පෙර අක්ෂි විශේෂඥයෙකු වෙත ගොස්

ඇස් කණ්ණාඩි මිලදී ගැනීමට පෙර අක්ෂි විශේෂඥයෙකු වෙත ගොස්

අධික ලෙස දහඩිය දැමීම රෝගයක්ද?

අධික ලෙස දහඩිය දැමීම රෝගයක්ද?

HEART හෘදයාබාධයක් ඇතිවනන්නේ කොහොමද?

HEART හෘදයාබාධයක් ඇතිවනන්නේ කොහොමද?

දිව ඉල්ලන රසයට මුල්තැන දුන්නොත් සිදුවන දේ

දිව ඉල්ලන රසයට මුල්තැන දුන්නොත් සිදුවන දේ

ESR පරීක්ෂණයෙන් හඳුනාගත හැකි රෝග

ESR පරීක්ෂණයෙන් හඳුනාගත හැකි රෝග

X-Ray කළ යුත්තේ කුමන අවස්ථාවලදීද

X-Ray කළ යුත්තේ කුමන අවස්ථාවලදීද

එකම දේ නිරන්තරයෙන් කිරීම OCD රෝගයේ ලක්ෂණයක්

එකම දේ නිරන්තරයෙන් කිරීම OCD රෝගයේ ලක්ෂණයක්

කට රැක නොගත්තොත් ගැටලූ ගොඩයි

කට රැක නොගත්තොත් ගැටලූ ගොඩයි

අස්ථි සහ සන්ධිවලටත් ක්ෂය රෝගය

අස්ථි සහ සන්ධිවලටත් ක්ෂය රෝගය

සිතට ගතට වදදෙන විසර ගෙඩි පිටුදකිමු

සිතට ගතට වදදෙන විසර ගෙඩි පිටුදකිමු

සමේ ඇතිවන පිළිකා හඳුනාගත හැකි ආකාරය

සමේ ඇතිවන පිළිකා හඳුනාගත හැකි ආකාරය

හිසෙහි ගල්වන ඩයි වර්ග නිසා මුත්‍රා ආසාදන ඇතිවනවා
කියන්නේ ඇත්තද?

හිසෙහි ගල්වන ඩයි වර්ග නිසා මුත්‍රා ආසාදන ඇතිවනවා
කියන්නේ ඇත්තද?

දන්ත රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට නිවසේදීම ප්‍රතිකාර

දන්ත රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට නිවසේදීම ප්‍රතිකාර

ලංකාවේ දැනට කර්ණශංඛ බද්ධ සැත්කම් 300ක් නිම කර අවසන්

ලංකාවේ දැනට කර්ණශංඛ බද්ධ සැත්කම් 300ක් නිම කර අවසන්

ශල්‍යකර්මයක් නොකළොත් ඇපෙන්ඩිසයිටීස්වලදී ඇපන්ඩිස් එක පුපුරා යන්නට පුළුවන්

ශල්‍යකර්මයක් නොකළොත් ඇපෙන්ඩිසයිටීස්වලදී ඇපන්ඩිස් එක පුපුරා යන්නට පුළුවන්

කෙණ්ඩ පෙරළෙන්නේ ඇයි?

කෙණ්ඩ පෙරළෙන්නේ ඇයි?

සිවි කාච පැළඳීමෙන් ග්ලුකෝමා ඇතිවනවා යැයි කීම මිත්‍යාවක්

සිවි කාච පැළඳීමෙන් ග්ලුකෝමා ඇතිවනවා යැයි කීම මිත්‍යාවක්

අපස්මාරය වැළඳුන විට රෝගියාගේ මුඛය තුළට කිසිවක් දමන්න එපා

අපස්මාරය වැළඳුන විට රෝගියාගේ මුඛය තුළට කිසිවක් දමන්න එපා

පරිගණකය භාවිතා කළ යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදය ගැන ඔබ දන්නවාද?

පරිගණකය භාවිතා කළ යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදය ගැන ඔබ දන්නවාද?

ඉරුවාරදය වළක්වාගන්නට බැරිද?

ඉරුවාරදය වළක්වාගන්නට බැරිද?

More News »

add_one