සෞඛය - health_life

සිතට ගතට වදදෙන විසර ගෙඩි පිටුදකිමු

සිතට ගතට වදදෙන විසර ගෙඩි පිටුදකිමු

සමේ ඇතිවන පිළිකා හඳුනාගත හැකි ආකාරය

සමේ ඇතිවන පිළිකා හඳුනාගත හැකි ආකාරය

හිසෙහි ගල්වන ඩයි වර්ග නිසා මුත්‍රා ආසාදන ඇතිවනවා
කියන්නේ ඇත්තද?

හිසෙහි ගල්වන ඩයි වර්ග නිසා මුත්‍රා ආසාදන ඇතිවනවා
කියන්නේ ඇත්තද?

දන්ත රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට නිවසේදීම ප්‍රතිකාර

දන්ත රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට නිවසේදීම ප්‍රතිකාර

ලංකාවේ දැනට කර්ණශංඛ බද්ධ සැත්කම් 300ක් නිම කර අවසන්

ලංකාවේ දැනට කර්ණශංඛ බද්ධ සැත්කම් 300ක් නිම කර අවසන්

ශල්‍යකර්මයක් නොකළොත් ඇපෙන්ඩිසයිටීස්වලදී ඇපන්ඩිස් එක පුපුරා යන්නට පුළුවන්

ශල්‍යකර්මයක් නොකළොත් ඇපෙන්ඩිසයිටීස්වලදී ඇපන්ඩිස් එක පුපුරා යන්නට පුළුවන්

කෙණ්ඩ පෙරළෙන්නේ ඇයි?

කෙණ්ඩ පෙරළෙන්නේ ඇයි?

සිවි කාච පැළඳීමෙන් ග්ලුකෝමා ඇතිවනවා යැයි කීම මිත්‍යාවක්

සිවි කාච පැළඳීමෙන් ග්ලුකෝමා ඇතිවනවා යැයි කීම මිත්‍යාවක්

අපස්මාරය වැළඳුන විට රෝගියාගේ මුඛය තුළට කිසිවක් දමන්න එපා

අපස්මාරය වැළඳුන විට රෝගියාගේ මුඛය තුළට කිසිවක් දමන්න එපා

පරිගණකය භාවිතා කළ යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදය ගැන ඔබ දන්නවාද?

පරිගණකය භාවිතා කළ යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදය ගැන ඔබ දන්නවාද?

ඉරුවාරදය වළක්වාගන්නට බැරිද?

ඉරුවාරදය වළක්වාගන්නට බැරිද?

ආඝාතය stroke ඇතිවීමට වැඩි බලපෑමක් ඇත්තේ කාන්තාවන්ටයි

ආඝාතය stroke ඇතිවීමට වැඩි බලපෑමක් ඇත්තේ කාන්තාවන්ටයි

කකුලේ ඇඟිලි දියමැටියෝ කාලා

කකුලේ ඇඟිලි දියමැටියෝ කාලා

බෙල්ලයි කිහිල්ලයි කළු වෙලා

බෙල්ලයි කිහිල්ලයි කළු වෙලා

දියවැඩියාව නිසා නියපොතු නරක් වෙනවාද?

දියවැඩියාව නිසා නියපොතු නරක් වෙනවාද?

දහඩිය ගඳ ඉවසන්න බැහැ

දහඩිය ගඳ ඉවසන්න බැහැ

හතිය හදවත් රෝගවල පූර්ව ලක්ෂණයක්ද?

හතිය හදවත් රෝගවල පූර්ව ලක්ෂණයක්ද?

දවසේ වැඩි කාලයක් පරිගණකය ඔබේ දෑසේ ගැටෙනවාද?

දවසේ වැඩි කාලයක් පරිගණකය ඔබේ දෑසේ ගැටෙනවාද?

මිනිස් ජීවිතයට මරණීය තර්ජන එල්ල කරන දුම්වැටිය

මිනිස් ජීවිතයට මරණීය තර්ජන එල්ල කරන දුම්වැටිය

අවසාන තත්පරයේදී දිවි ගලවා දෙන Basic Life Support

අවසාන තත්පරයේදී දිවි ගලවා දෙන Basic Life Support

More News »

add_one