සෞඛය - health_life

ඉස්සන් දැල්ලන් ඇලජික්ද?

ඉස්සන් දැල්ලන් ඇලජික්ද?

දීර්ඝ කාලීනව ව්‍යායාම් කළොත් දියවැඩියාව සාර්ථකව පාලනය වේවි

දීර්ඝ කාලීනව ව්‍යායාම් කළොත් දියවැඩියාව සාර්ථකව පාලනය වේවි

අනවශ්‍ය කෙට්ටුව කරදරයක් බව අමතක කරන්න එපා

අනවශ්‍ය කෙට්ටුව කරදරයක් බව අමතක කරන්න එපා

බරපතළ රෝග රැසක

බරපතළ රෝග රැසක

වැස්සෙන් පස්සේ ඩෙංගු හිස එසවිය හැකියි

වැස්සෙන් පස්සේ ඩෙංගු හිස එසවිය හැකියි

කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ඖෂධ ලබාගත යුත්තේ කෙලෙසද?

කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ඖෂධ ලබාගත යුත්තේ කෙලෙසද?

ඔසප් කාලයේ Pool එකේ නානවා නම් Tampon භාවිතාකරන්න

ඔසප් කාලයේ Pool එකේ නානවා නම් Tampon භාවිතාකරන්න

මල බද්ධය වළක්වාගන්නේ කොහොමද?

මල බද්ධය වළක්වාගන්නේ කොහොමද?

මෙන්න භෞතච්කිත්සක ප්‍රතිකාර

මෙන්න භෞතච්කිත්සක ප්‍රතිකාර

උණ සහ ඩෙංගු උණ වෙන්කර හඳුනාගන්නේ කොහොමද?

උණ සහ ඩෙංගු උණ වෙන්කර හඳුනාගන්නේ කොහොමද?

හෘද රෝගවලින් ආරක්ෂාවීම ඇරඹිය යුත්තේ පාසල් සමයේ සිටයි

හෘද රෝගවලින් ආරක්ෂාවීම ඇරඹිය යුත්තේ පාසල් සමයේ සිටයි

විජලනයේදී කළ යුතු හා නොකළ යුතුදේ

විජලනයේදී කළ යුතු හා නොකළ යුතුදේ

ජංගම දුරකතන භාවිතයෙන් ස්නායු රෝග හා පිළිකා අවදානමක්

ජංගම දුරකතන භාවිතයෙන් ස්නායු රෝග හා පිළිකා අවදානමක්

අපේ උදේ ආහාරවේල හරිම වැදගත්

අපේ උදේ ආහාරවේල හරිම වැදගත්

හාල්මැස්සන් - උම්බලකඩ වල හීම් යකඩ අඩංගුයි

හාල්මැස්සන් - උම්බලකඩ වල හීම් යකඩ අඩංගුයි

බැන්දට පස්සේ දෙන්නම මහත්වෙන්න හේතු දන්නවාද?

බැන්දට පස්සේ දෙන්නම මහත්වෙන්න හේතු දන්නවාද?

බෝවන සෙංගමාලය හෙපටයිටීස්  A

බෝවන සෙංගමාලය හෙපටයිටීස්  A

අදින් පස්සෙ කොට්ටෙ යටට ජංගම දුරකථනය තහනම්...

අදින් පස්සෙ කොට්ටෙ යටට ජංගම දුරකථනය තහනම්...

උදරය ඉදිරියට නෙරා එන්නේ කිනම් හේතු නිසාද?

උදරය ඉදිරියට නෙරා එන්නේ කිනම් හේතු නිසාද?

ඔබට වැළදී ඇත්තේ ඩෙංගු උණද කියලා හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද?

ඔබට වැළදී ඇත්තේ ඩෙංගු උණද කියලා හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද?

More News »

add_one