සෞඛය - health_life

මලබද්ධය පිටු දැකීමට ආයුර්වේද පිළියම්

මලබද්ධය පිටු දැකීමට ආයුර්වේද පිළියම්

දියවැඩියාව සොයාගැනීමට සිදුකරන රුධිර පරීක්ෂණ

දියවැඩියාව සොයාගැනීමට සිදුකරන රුධිර පරීක්ෂණ

ජාතික රෝහලේදී කර්ණශංඛ බද්ධය නොමිලේ

ජාතික රෝහලේදී කර්ණශංඛ බද්ධය නොමිලේ

කර්ණශංඛ සැත්කමට බියවිය යුතු නැහැ

කර්ණශංඛ සැත්කමට බියවිය යුතු නැහැ

මේ දිනවල පැතිරයන ඇස්ලෙඩ වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

මේ දිනවල පැතිරයන ඇස්ලෙඩ වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

ආතරයිටීස් (සන්ධි රෝග) ඇතිවීමට බලපාන හේතු

ආතරයිටීස් (සන්ධි රෝග) ඇතිවීමට බලපාන හේතු

හෘදයාබාධයක් වැළඳුනු විටකදී දියයුතු ප්‍රතිකාර

හෘදයාබාධයක් වැළඳුනු විටකදී දියයුතු ප්‍රතිකාර

නිතරම උගුරට සෙම එනවා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවදරෑ පීනසද?

නිතරම උගුරට සෙම එනවා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවදරෑ පීනසද?

ශ්‍රවණාධාරකයකින් පලක් නොවේ නම් ගත යුතු පියවර

ශ්‍රවණාධාරකයකින් පලක් නොවේ නම් ගත යුතු පියවර

ගල් තැළුමක් නම් බලාගෙන ඉන්න එපා...

ගල් තැළුමක් නම් බලාගෙන ඉන්න එපා...

මේ දිනවල පැතිර යන ඇස් රෝගය

මේ දිනවල පැතිර යන ඇස් රෝගය

බලා ඉන්න ඵපා හන්දි වේදනා පරීක්ෂාකර ගන්න

බලා ඉන්න ඵපා හන්දි වේදනා පරීක්ෂාකර ගන්න

දණහිස් ආබාධ සුළුකොට සලකන්න එපා

දණහිස් ආබාධ සුළුකොට සලකන්න එපා

සිරුරේ විෂ බරපතළ රෝගවලට මුලයි

සිරුරේ විෂ බරපතළ රෝගවලට මුලයි

තරබාරුවට පිළියම් මෙන්න

තරබාරුවට පිළියම් මෙන්න

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගයේ වැඩි අවදානම ගැබිනි මවුවරුන්ට

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගයේ වැඩි අවදානම ගැබිනි මවුවරුන්ට

ඇස් ලෙඩ රට පුරා

ඇස් ලෙඩ රට පුරා

සැත්කමින් තොරව සුව කළ හැකි කොන්දේ ආබාධ

සැත්කමින් තොරව සුව කළ හැකි කොන්දේ ආබාධ

ගැහැනු දරුවන්ගේ ගැබ්ගෙල පිළිකා

ගැහැනු දරුවන්ගේ ගැබ්ගෙල පිළිකා

කැල්සියම් බහුල ආහාර අස්ථී බළගන්වයි

කැල්සියම් බහුල ආහාර අස්ථී බළගන්වයි

More News »

add_one