නිවාස සැලසුම් - House Plans

මහා ධනස්කන්ධයක් අහිමි කළ චෞර පාදය

එක්තරා දිනයක වාස්තු පරීක්‍ෂාවක් සඳහා මා පිටත්ව ගියේ නිවැසියන් විසින් හැරදමා ගොස් තිබූ නි

නැකත වැරදි නම් නිවස ගිනිගෙන ගෙහිමියා මැරෙයි මිනිස්‌ වාසයට වහල හා බිත්ති ශාස්‌ත්‍රානුකූල විය යුතුයි

වසක අලංකාරය වහලය හා බිත්ති පිළියෙල කිරීම මත පවතින බව ඔබ දත යුතුයි. එය කාලයට පරි

වාස්තු ඇස - ගෙයක් හදන්න හොඳම නැකැතක් සොයාගන්නා ක්‍රමය

වාස්තු ශිල්පය තුළින් ඉටු කෙරෙන ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ මිනිසා සහ ගෘහය අතර ඇතිවන සම්බ

More News »

add_one