නිවාස සැලසුම් - House Plans

පියාට මාරක ගෙනදුන් මංගල බිත්තිය

නිවෙසක ගෘහමූලිකයා හෙවත් පියා එම නිවෙසේ මූර්තියයි. තම දරු පවුලට යහපත් දිවි පෙවෙතක් උ

හුනියමටත් වඩා හානිකර නිවසට පිටතින් එල්ලවෙන දෝෂ

වාස්‌තු විද්‍යාව යනු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයයි. ගෘහය යනු නිවසයි.නිවස ඉදිකිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු

ඔබේ වාස භූමිය විවාහ යෝග යටකරනවාද?

විවාහය යනු පුද්ගලයකුගේ නැවත ඉපදීමක්‌ ලෙස සමාජයේ අදහසක්‌ තිඛෙනවා. ජීවිතයේ වැද

නැකත වැරදි නම් නිවස ගිනිගෙන ගෙහිමියා මැරෙයි මිනිස්‌ වාසයට වහල හා බිත්ති ශාස්‌ත්‍රානුකූල විය යුතුයි

නිවසක අලංකාරය වහලය හා බිත්ති පිළියෙල කිරීම මත පවතින බව ඔබ දත යුතුයි. එය කාලය

පිරිසුදුකමත් පිළිවෙළත් ඇති නිවෙසට වඩින සිරිකත

කොළඹට මඳක් දුරින් පිහිටි මෙම නිවෙස තනි වහලේ උළු සෙවිලි කළ තරමක් පැරැණි එ

More News »

add_one