නිවාස සැලසුම් - House Plans

ඔබේ සොඳුරු කැදැල්ල පිළිවෙලක් කරගන්න

කාර්යබහුල ජිවිතයක් ගත කරන බොහෝ දෙනෙක්ට තමන්ගේ නිවස පිරිසිදුවට පිළිවෙලකට තබා ගැනීම අභියෝගයක් වෙලා. එත් පොඩි පොඩි දේවල් පුරුද්දක් කරගැනීමෙන් ක්‍රමවත් නිවසක් සැනසිලිදායක වටපිටාවක් ඇති කරගන්නට ඔබටත් පුළුවන්.

අලුතින් ගෙයක් මිලදී ගන්නවානම් මේ දේවල් ගැනත් සොයා බලන්න

පැරණි සෘශි වරුන්ගේ වාස්තු විද්‍යා ශාස්ත්‍ර දැනුම සහ තවත් වාස්තු විද්‍යා දැනුම යොදා ගෙන නිවාස ඉදි කරගැනීම මගින් නොපෙනෙන ශක්තීන්ගෙන් ඇති වන කරදර මග හරවා ගන්නට හැකි වනවා පමණක් නොවෙයි.

ලක‍ෂ 55කට නිමවු දෙමහල් නිවෙසක්

වෙන්දේසි ඉඩම්වලට ස්භාවය විමසා බැලීමේ දී බෑවුම් සහිත මෙන්ම විෂම භූමි නිතර ඇස ගැටේ.

More News »

add_one