.
මික්ස් සැන්ඩ්විච් - මුළුතැන්ගෙය
සුදු පාන් පෙති 4යි දුඹුරු පාන් පෙති 4යිතරමක් ලොකු රත්පැහැ තක්කාලි ගෙඩියක් ලොකු ලූනු ගෙඩියක් බිත්තර 2ක් ගර්කින් ගෙඩියක් චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකකින් ඉතා සිහින්ව කපාගත් පෙති 2ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් බටර් මේස හැඳි 2ක් පමණ සාදන ආකාරය පාන් පෙති යන්තමට ටෝස්ට් කරගන්න. බිත්තරය බැගින් ගසා පාන් පෙත්තේ ප්‍රමාණයට දෙපැත්ත දමා ඔම්ලට් දෙකක් සාදා ගන්න. කුකුල් මස් පෙති ද යන්තමට ලුණු, ගම්මිරිස් දමා තරමක් සීසන් කර බටර් ගා ගත් පෑන් එකක දමා දෙපැත්ත හරවමින් හොඳින් බැද ගන්න. තක්කාලි පෙති කපන්න. ලූනු සිහින් පෙති කපන්න. උපුටා ගැනීම ලක්බිම පුවත් පත ඇසුරෙනි
.