.
සිරුරේ උණුසුම් ගතිය සමනය කරන පාන වර්ග - මුළුතැන්ගෙය
ජින්ජර් සෝඩා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ඉඟුරු ග්‍රෑම් 50

සෝඩා බෝතලයක්

සීනි තේ හැඳි 5

සාදන ආකාරය

ඉඟුරු ටික සෝදා කුඩාවට කපා වතුර ටිකක් දමා බ්ලෙන්ඩර් කර යුෂ ටික මිරිකා පෙරා ගන්න. දැන් එයට සෝඩා සීනි දමා හොඳින් මිශ්‍රකර ශීතකරණයේ තබා බිමට ගන්න.
.