.
පිපිඤ්ඤා, තක්කාලි ව්‍යංජනය - මුළුතැන්ගෙය
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

හොඳින් පැසුණ තරමක

පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක්

තක්කාලි ගෙඩි 2ක්

උළුහාල් ඇට තේ හැඳි 1/2

තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 1

ලුණු රසට අනුව

කරපිංචා කිනිත්තක්

දිය කිරි අඬු කෝප්ප 1 1/2

රතු ලූනු ගෙඩි කීපයක්

අමු මිරිස් කරල් 2ක්

කහ කුඩු තේ හැඳි 1/4

සාදන ආකාරය :-

පිපිඤ්ඤාවල ‍පොතු මද ඉවත් කර සෝදා හරස් අතට තීරු කපාගන්න. මේවා මැටි බඳුනකට දමන්න. දැන් එයටම රතු ලූනු, අමු මිරිස් කපා දමන්න. කරපිංචා, ලූනු, තුනපහ, කහ කුඩු, උළුහාල්, දියකිරි දමා  හොඳින් අතගා ළිප තබන්න. නටාගෙන එන විට තක්කාලි තීරු කපා දමන්න. දැන් තැම්බි සිඳිගෙන එන විට මිටිකිරි දමා නටවා කෑමට ගන්න. උපුටා ගැනීම ලක්බිම පුවත් පත ඇසුරෙනි
.