.
නිර්මාංශ ස්පගේටි බොලොංඤේස් (Vegetarian Spaghetti Bolognase) - මුළුතැන්ගෙය
කෝමාරිකා ව්‍යංජනය - මුළුතැන්ගෙය
ලාවුළු ව්‍යංජනය - මුළුතැන්ගෙය
ඇපල් නිවිති සම්බෝලය - මුළුතැන්ගෙය
කැරට් කොළ වලින් රසවත් සම්බෝලයක් හදල බලමුද? - මුළුතැන්ගෙය
චිකන් ස්ප්‍රිං රෝල්ස් - මුළුතැන්ගෙය
බතට අපූරු රසයක් එක් කරන පිපිඤ්ඤා කරිය - මුළුතැන්ගෙය
ඉන්දියන් ක්‍රමයට කඩල මසාලා කරියක් මේ විදිහට හදල බලන්න - මුළුතැන්ගෙය
බත් පතට වෙනසක් එක් කරන රසවත් බතල කරියක් - මුළුතැන්ගෙය
උණුසුම් දවස සිසිල් කරන පිපිඤ්ඤා සැන්විච් - මුළුතැන්ගෙය
රසම රස පොප් කෝන් ගෙදරදීම හදාගන්න හැටි දන්නවාද? - මුළුතැන්ගෙය
සොසේජ් රෝල්ස් - මුළුතැන්ගෙය
වෙනස් විදිහකට නෙළුම් අල හදමු - මුළුතැන්ගෙය
ලෙමන් ස්ට්‍රෝබෙරි චොක්ලට් මූස් - මුළුතැන්ගෙය
චීස් පිරවූ බත් බෝල - මුළුතැන්ගෙය
ගිනස් පොතට ගිය අපේ නත්තල් ගස - මුළුතැන්ගෙය
පාන් වලින් පීසා හදල බලමුද? - මුළුතැන්ගෙය
මික්ස් වෙජිටබල් කරිය - මුළුතැන්ගෙය
ඉස්සන් බතක් - මුළුතැන්ගෙය
සීෆුඩ් ස්පැගටි - මුළුතැන්ගෙය
.