.
චීස් සැන්ඩ්විච්
බිලිං චට්නි 
රසම රස චීස් ‍පොටෑටෝ
ලේසියට හදන්න Bell pepper egg muffins
මික්ස් වෙජිටබල් කරිය
දිව රස කරන දිවුල් වලින් කෑම රැසක්
දිවුල් මිල්ක් ෂේක්
ෆෙරේරෝ රොචර් චොකලට් බෝල්ස්
Noodles බේක් කරල බලමු
කටට රසට ඇපල් සලාදයක් හදමු
ගෙදරදීම පැටිස් හදා ගන්නේ මෙහෙමයි
අළුත් විදිහකට බෝංචි හදමු
කඩෙන් කන විදිහටම පැස්ටා ගෙදර හදමුද?
ඉවතලන කෙහෙල් පොත්තෙන් රජ බොජුනක් හදමු
Noodles බේක් කරල බලමු
Fried Pineapple rings හදල බලමු
අල සහ මාළු මිරිස් කරිය
තක්කාලි සුප්
බිත්තර මිශ්‍ර බිම්මල්
කටට රසට අතුරුපසට අන්නාසි පුඩිමක් හදමු
.