.
ඉතුරුවුණු බත්වලින් Fried Rice
නෙල්ලි වලින් රසවත් බීමක් හදමුද?
කලවම් කොත්තුව
රසවත් පොලොස් මාළුවක්
පොටෙටෝ විත් බේකන්
රසවත් මාළු ඇඹුල්තියල්
මී කිරි සමග ක්‍රිස්පී වෙජිටබල්ස්
ප්‍රංශ කෑමක රස බලමු
ඉස්සන් සම්බල්
බැදගත් බට්ටෝ මිශ්‍රණය
ඉස්සන් අච්චාරු
මෙක්සිකන් ක්‍රමයට සැකසූ අලිගැටපේර සලාදය
රසම රස සුප් වර්ග දෙකක්
කෙසෙල්මුව මිශ්‍ර උම්බලකඩ බැදුම
උඩ කබල තබා සාදන මාළු ඇඹුල් තියල්
සති අන්තය රස ගන්වන රස ආහාරයක්
නිවසේදීම කොත්තුවක් හදමු
ගෙදරදීම chocolate lava cake හදා ගනිමු
රසවත්ව පොල් සම්බෝලයක් හදා ගන්නේ කොහොමද ?
කෑම මේසය රස ගන්වන එළු මස් ඉස්ටු පිළියෙළ කරන ආකාරය
.