.
දන්දිල කැඳ
පුහුල් දෝසි
වෙනස් විදිහකට බිස්කට් පුඩිමක් හදමු 
කොමඩු ලැසී
තිබ්බටු කොස් ඇට මාළුව
කොස් මැල්ලුම
බෙහෙත් නෙල්ලි ව්‍යංජනය
කූර තම්පලා සමග වට්ටක්කා සුප්
නෙලුම් අල සම්බෝලය
දඹල සහ කොස් ව්‍යංජනය
පොල් කිරි නැතිව ඉදෙන කරවල හොද්ද
මසාලා රසක් එක්ක ඉදෙන කුකුළුමස්
Button mushroom පාස්තා හදල බලමු
විවේකී සති අන්තයේ අතුරුපසට එක්කර ගන්න රසවත් පාන් පුඩින් හදල බලමුද?
මිනි බර්ගර්ස්
කිරි කොස් මාළුව
පෘෘට් කෙබාබ්
බින් කර්ඩ් සමග බිම්මල් ව්‍යංජනය
පිරවූ දැල්ලන්
චීස් සැන්ඩ්විච්
.