.
ගෙදරදීම පැටිස් හදා ගන්නේ මෙහෙමයි
රේන්බෝ සැන්ඩ්විචස්
රස කර කර බොන්න ‘ෆලූඩා’ හදමු
වෙනස් රසයකින් වෙනස්ම කෑමක් -චිකන් කිව්ස්
රසම රස නියුටෙලා ක්‍රීම් චීස් කේක් එකක් bake නොකර හදාගන්නේ මෙහෙමයි
පහසුවෙන් ඇඹුල් තියල් හදන ක්‍රමය
ස්විස් රෝල් නිවසේදීම සාදා ගන්නා අයුරු
චිකන් ඇන්ඩ් මෂ්රූම් රයිස්
රටඉඳි වයින් නිවසේදීම පහසුවෙන් සාදා ගනිමු
කැරට් පුඩිම
කෙසෙල් ගෙඩි සලාදය
රසවත් පැණි ආප්ප ගෙදරදීම හදලා රස බලමු
ඉස්සෝ ඉස්ටුව
තුඹ කරවිල
බිත්තර රහිත කස්ටඩ් කැරමල් පුඩිම
කෙසෙල් ගෙඩි සලාදය
කරවල මිශ්‍ර රතු ලොවි හිඳුම
පොඩ්ඩන්ට ලේසියෙන් කවන්න අගුණ නැති කෑම
පහසුවෙන් සාදාගත හැකි රසවත් මෙලන් මොජිටෝ
මානෙල් නැටි ව්‍යංජනය
.