ගංජා සමඟ 3ක් අල්ලයි
වාහන පෝලිමක් අස්සේ පාර මැද පුද්ගලයෙක් කරපු කැත වැඩක් වීඩියෝ කරලා
මියැදුණු ඇත් පැටවා ළඟ හඬා වැටුණු ඇත් මවගේ හදවත පසාරු කළ හිත් පිත් නැති පොලිස් වෙඩි උණ්ඩය -Photos
ආර්ථික කලමණාකරනය නොමැතිව සමස්ථ ආර්ථිකයම කඩා වැටිලා.. විශාලම හානිය ග්‍රාමීය ආර්ථිකයටයි..
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved