යතුරුපැදිය ගැටී සිව්දෙනෙක් මරුට
ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් පැරිස් දුම්රියපොළේ සිංදු කියපු විදිය
යාල වනෝද්‍යානය තුළ නීති විරෝධීව මසුන් ඇල්ලූ තිදෙනෙක් මාට්ටු
JSA passes resolution seeking removal of Judge R. Kannan
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved