ලසන්ත ඝාතන පරික්ෂණ ගැන සෑහීමකට පත් විය නොහැකි බව නීතිඥයෝ කියති

2017-10-12

Bookmark and Share

<div>ලසන්ත ඝාතන පරික්ෂණ ගැන සෑහීමකට පත් විය නොහැකි බව නීතිඥයෝ කියති</div><div><br></div>  - www.elakolla.com ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතන නඩුව අද කැඳවූ අවස්ථාවේදී එය ලබන වසරේ ජනවාරි මස 18 වන දා දක්වා කල් දැමිණි.ඒ, පරික්ෂණ ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම සඳහා දිනයක් ලබා දෙන ලෙස අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කළ ඉල්ලීම සලකා බලමිනි.
2009 වසරේ ජනවාරි 08 වන දා ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා ඝාතනය කෙරිණි.
ඊට අදාළ නඩුව අද කැඳවූ අවස්ථාවේ අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේ, ඝාතනය සිදුවූ අවස්ථාවේදී වික්‍රමතුංග මහතාගේ මෝටර් රථයේ තිබූ අත් සලකුණු පරික්ෂණ සඳහා ගත් සලකුණු සමග නොගැලපෙන බව ය.
ඊට අමතරව ලසන්ත ඝාතනය කළේ තමන් යැයි ලියා තබමින් සියදිවි නසා ගත් යුද හමුදා විශ්‍රාමික බලලත් නිලධාරියාගේ අත් අකුරු රජයේ අත්අකුරු පරික්ෂණයට යවා ඇති බවත්, එහි වාර්තාව තවම ලැබී නොමැති බවත් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ 
(පුවත් අනුග්‍රහය newsfirst ‍වෙබ් අඩවිය)
<div>ලසන්ත ඝාතන පරික්ෂණ ගැන සෑහීමකට පත් විය නොහැකි බව නීතිඥයෝ කියති</div><div><br></div>  - www.elakolla.com

.


"උතුරේ ජනතාවට ඇති අයිතිය තවමත් දකුණේ ජනතාවට නැහැ"
නැගෙනහිර මහ ඇමතිට දැමූ තහංචි ඉවතට
වෙලේ සුදාගේ මව සහ ඥාති සහෝදරයෙකු අත්අඩංගුවට
Planned island-wide strike called off
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved