කළුගඟත් අවධානම්
සිරිකොත එජාප මූලස්ථානයේ අලියාට වෙඩි තැබූ පොලිස් නිලධාරියා අධිකරණයට
මහින්ද යුගයේ බැදුම්කර වංචා සිදුව නෑ.. – මුදල් ඇමතිට ඩබල් මල පැන්න විගණකාධිපතිගෙන් රහසේ ඉල්ලූ වාර්තාව මෙන්න..
ලක්ෂ 87ක රත්‍රං සමඟ ලාංකිකයින් 2ක් කොටු
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved