අලුත් වෛද්‍ය සංගමයක් ගැන හෙළිදරව්වක්
නොසිතූ දෙයකින් HIV ආසාදිතයකු වූ සැමියා නිසා ජීවිතයෙන් විඳවන තරුණියකගේ කඳුළු කථාව
උමා ඔයෙන් වන හානිය මෙරට බරපතළම අපරාධවලින් එකක්
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අඩපණ කිරීම ඒකාබද්ධයේ සැළසුමක්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved