කැරකෙන ඔන්චිල්ලාවක් කැරකිලා ගිහින් ජීවිතයක් බිලිගත් හැටි
ජනපතිගේ වෙබ් අඩවියට අනවසරයෙන් ඇතුළු වූ දෙදෙනාට චෝදනා පත‍්‍ර භාරදීමට නියෝග
නිධන් වස්තු හෑරූ 5ක් අල්ලයි
Disney pulls Beauty and the Beast in Malaysia following censorship
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved