හිටපු අගවිනිසුරු ඉවත් කළේ ඇයි?-ජනපති පළමු වරට හෙළිකරයි
දක්ෂිණ අධිවේගයේ කඩවත සහ කඩුවෙල අතර කොටස විවෘත වෙයි
විපතට පත්වූවන් සිටී නම් වහාම මෙම අංක වලට දැනුම් දෙන්න
දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ බරපතල ලෙස මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්තවෙලා
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved