හම්බන්තොට වරාය විදේශ රටවල නාවික කේන්ද්‍රස්ථානයක් නොවන බවට අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්
අර්ජුන් ඇලෝසියස් ගෙන් සාක්ෂිකරුවන්ට බැලපෑම්
දඩය දසදහසයි..වසර දෙකක් හිරේ
ශ්‍රීලනිප විධායක සභා රැස්වීම නීති විරෝධීලු
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved