එල්.ටී.ටී.ඊ. නායකයෙක් වෙනුවෙන් උතුරේ සැමරුම් පිළිමයක්
ශ්‍රීලනිප ආසන සංවිධායකවරු අද රැස්වෙයි
ජනපති මසකට වරක් උතුරට යන්න තීරණය කරයි
ලොව සතුටින්ම ජිවත් වන වැසියන් සිටින රටවල් 155ක් අතරින් ශ‍්‍රී ලංකාව 120 වැනි ස්ථානයට
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved