පැයට කිලෝමීටර් 407ක වේගයෙන් ධාවනය කළ හැකි මෝටර් රථයක් පොලිසියට
ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට ඉදිරි පැය 24 දී තද වැසි
නව සීමා නිර්ණය හේතුවෙන් දකුණෙන් ගිය වව්නියාවේ පවුල් හයදහසක් කබලෙන් ලිපට
උමා ඔය උමං මාර්ගයේ ජල කාන්දුව තවත් ගමක් ගිල ගන්න සැරසෙයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved