උතුරු කොරියානු මිසයිල අත්හදා බැලීම, ශ්‍රී ලංකාව හෙළා දකී
අපරාධකරුවන් සොයා වැලිකඩ හදිසි සෝදිසියක්
කූරගල පුදබිම යළි අනතුරේ
රජයේ ඉඩම් භාවිතා කරන අයට ළඟදීම සින්නක්කර ඔප්පු
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved