ආණ්ඩුව මොන කතා කිව්වත් දැන් වැඩක් නැහැ
මාලඹේට එරෙහිව GMOA හා ඒකාබද්ධය අතර සංධානයක්
හදිසිය වැඩිකමට ෆොන්සේකාට පැටලේ.. යුද්ද කරන්න අණ දුන්නේ ජනාධිපති බව කියවෙයි..
දකුණු කොරියානු විදේශ ඇමති දිවයිනට ඇවිත්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved