අමාත්‍යාංශ 38 ක්‌ අසාර්ථකයි
 වියළි කාලගුණයෙන් විශාල පිරිසක් පීඩාවට පත්වෙලා
මෛත්‍රී ගේ උපන්දිනය අද … රනිල් එක්ක නුවරඑළි ගිහින්
බෝම්බ පිපිරීමෙන් කුඩා දරුවෙක් මරු දකියි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved