හිත් අමනාපකම නිසා පොඩි රෝහණගේ වෙඩිල්ලට බිළිවූ පළතුරු ප්‍රියන්ත ඝාතනයේ සුළමුල හෙළි වෙයි
අලුත බැඳපු මනමාලි එක්ක වික්ටර් රත්නායක හනිමූන් එකට බැංකොක් යයි..
අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට සත්‍යග්‍රහයක්
මට අප්පච්චි නෑ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved