මැති ඇමතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 14 ඉක්ම වූ තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට

2017-07-08

Bookmark and Share

මැති ඇමතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 14 ඉක්ම වූ තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට  - www.elakolla.com අමාත්‍යවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීම ඇතුළු යෝජනා රැසක් ඇතුළත් තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් අද පාර්ලිමේන්තුවට කෙරිණි.
එහි වටිනාකම රුපියල් දාහතර කෝටි හතලිස් දෙලක්ෂයකි.

(under the courtesy of newsfirst.lk web)
මැති ඇමතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 14 ඉක්ම වූ තව ත් පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට  - www.elakolla.com

.


මොහුව දන්නවා නම් වහාම පොලිසියට දැනුම්දෙන්න
බරපතල වංචා කොමිසමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ
පිරිසිදු නියෝජිතයන් පළාත් පාලන ආයතනවලට පත්කර ගැනීමට ශ්‍රීලනිප කටයුතු කරනවා
රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ වැඩවර්ජනය අත්හිටුවයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved