චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජික පිරිසක් ජනපති හමු වෙයි
මහින්ද ගෙදර යන්න ජාතිවාදී ව්‍යාපාර තීරණාත්මක සාධයක් වුණා
ඛණිජ තෙල් සේවක අර්බුදය විසඳන සාකච්ඡාව පස්වරුවට කල් යයි
ජනප්‍රියතාවය වැඩි කර ගන්න සිවාජිලිංගම් ජාතිවාදය අවුස්සනවා
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved