බිරිදට හොරෙන් යෙහෙළිය සමග කම්සැප විදින්න ගිය පොලිස් අයියට උතුර දකුණ මාරුවෙන්න වයිෆ් කරපු වැඩේ
ධාරාණිපාත වැසිවලින් පසු "බෙරිස්සා" විලෙන් මතුවූ අමුතු දසුන
බහුකාර්ය ධීවර වරායන් ඉඳිකිරීමේ ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට කොරියාවේ සහය
Switzerland ordered to compensate deported ex-LTTE member
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved