දෙවිනුවර ප්‍රදීපාගාරය අනිද්දා සිට යළි මහජනතාවට විවෘතයි
දුම් රහිත දුම්කොළවලින් බුලත්විටට බලපෑමක් නෑ
කැන්ගරුවන් දණගස්වයි.. ශ‍්‍රී ලංකාව 20-20 තරගාවලිය දිනයි.. අසේලගේ ගිනිකෙලි පිතිහරඹය මෙන්න..
Court issues notice on GMOA president Dr Padeniya
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved