නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙක් සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති

2019 - 01 - 09       
feature-top
නව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙකු සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දුන්නා.

මෙලෙස ශේ්‍්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු පී.ටී. සූරසේන, අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු එස්.තුරෙයිරාජා සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ඊ.ඒ.ජී.ආර්. අමරසේකරයි.

නව අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස මහාධිකරණ විනිසුරු කේ. ප‍්‍රනාන්දු ද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දුන්නා. (under the courtesy of nethnews.lk news web)

More News »