ජනාධිපතිගේ ධූරකාලයේදී කිසිදු සෙතක් වුනේ නෑ..ජනතාවට කන්නවත් බත් නෑ..

2019 - 01 - 10       
feature-top
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් නිතුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

ජනාධිපතිවරයාගේ ධූරකාලය තුල පාරිභෝගිකයන්ට කිසිදු සෙතක් සැලසුනේ නෑ.

2015 වසරේ සිට මෙරට ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගෙන් මෙරට පාරිභෝගිකයාට කිසිදු සෙතක් සැලසුනේ නැති බව කණගාටුවෙන් වුවද කිව යුතුව ඇත.

භාණ්ඩ මිල පාලනය කිරීම,ගුණාත්මක භාණ්ඩ සැපයීම සම්බන්ධයෙන් නියෝග පමණක් නිකුත් කළද ඒවා නියෝග වලට පමණක් සීමාවී තිබේ. තවද මතට තිත සංකල්පය පුස්සක් බවට පත් කරමින් පාසැල් අවට පවා සුරාසැල් විවෘත කර තිබුනද ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකාය සුව නින්දේය.

ගොවි මහතෙකුගේ පුතකු වන ජනාධිපතිවරයා මෙරට ජනතාවට තුන් වේලම බත් කෑමට පවා අවස්ථාවක් සලසා නැත. තවම මෙරට විශාල සහල් සහල්    මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක         වේ.

ජොකියන් මාරුකරමින් ගමනක් යාමට සැරසෙන ජනාධිපතිවරයාට අප පැහැදිලිව කියන්නේ මෙරට පාරිභෝගිකයන්ට දැනෙන සහනයක් සැලසීමට කටයුතු නොකලහොත් ජොකියන් මාරැකලාට ඵලක් නොමැති බවයි.

වැඩකුත් නැති හානියකුත් නැති අයට ගමේ භාෂාවෙන් කියන්නේ පතෝල යන් කියාය. ඒ පතෝලවල ගුණයක් හෝ අගුණයක් නොමැති බව ගැමියන්ගේ අදහසවන නිසාය. එය එසේම නම් පතෝලයන්ගෙන් රටට වැඩක් නැත. පාරිභෝගිකයින්ට වැඩක් නැත.

ජනාධිපතිතුමනි දැන්වත් පාරිභෝගිකයින්ට දැනෙන ලෙස සහන සැලසීමට කටයුතු කරන්න.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය (under the courtesy of nethnews.lk news web)

More News »