දයා ගමගේට කප්පාදුවක්..ඇමතිකමෙන් බාගයක් ඉවත් කරයි..

2019 - 01 - 11       
feature-top
දයා ගමගේ මහතා විසින් දරන ලද වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධතා සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් කැබිනට් ඇමති ධුරයේ සංශෝධනයක් සිදු කර ඇත.

ඒ අනුව දයා ගමගේ මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍ය ධුරය හිමිව ඇත.

වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධතා විෂය කැබිනට් නොවන ඇමති රවින්ද‍්‍ර සමරවීර මහතාට ලබා දී තිබේ. (under the courtesy of lankacnews.com news web)

More News »