ඉඟුරුකඬේ සිට කණු මතින් ඉදිවෙන අධිවේගී මාර්ගයක්..

2019 - 07 - 09       
feature-top
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහා වන නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල හෙවත් සමුද්‍රීය සේවා මධ්‍යස්ථානය මූලික ඉදිකිරීම් කටයුතු වරාය, නාවික හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතාගේ නිරීක්‍ෂණයට ලක් වි ය. එහි දී අදහස් දැක්වූ වරාය, නාවික හා දක්‍ෂිණ සංවර්ධන ගරුඅමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා,

“පසුගිය කාලයේ වරායේ සංවර්ධනය බොහෝ ප්‍රමාද වූ බවත්, එය රටට විශාල ආර්ථිකමය පාඩුවක් වූ බැව් පැවසීය. මෙම ඉදිකිරීම් කඩිනමින් සිදු කිරීම තුළින් කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නංවා ගනිමින් මාර්ග තදබදයට ද පිළියම් සෙවීමට හැකි බවත් පැවසී ය.

ඉඟුරුකඬේ ප්‍රදේශයේ සිට වරාය දක්වා කණු මතින් ඉදිවෙන අධිවේගී මාර්ගයක් සහ වරාය මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍යමය දායකත්වය ලබා ගන්නා අතර, මහල් 17 කින් සමන්විත මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ල වසර 2 ක් ඇතුළත ඉදිකිරිමට අපේක්ෂිතය. ඒ සඳහා යෝජිත පිරිවැය රුපියල් බිලියන 5 කි.

වරාය පිවිසුම් මාර්ගයේ වැඩ කටයුතු වසර තුනකින් නිමා කිරීමට කටයුතු කරන අතර ඒ සඳහා යෝජිත පිරිවැය රුපියල් බිලියන 26 කි. මෙම සියලු ව්‍යාපෘති ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවන්ගේ දායකත්වය යටතේ, ශ්‍රී ලාංකික ඉදිකිරීමේ සමාගම්වල දායකත්වයෙන් යුතුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදු කිරීම විශේෂිත ය.

වැඩිදුරටත් කරුණු දැක්වූ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා,

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සාකච්ඡා වෙමින් පැවති වරාය පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල සහ පිවිසුම් මාර්ගය ඉදිකිරීම තුළ වරායට මෙන් ම රටට ද විශාල ප්‍රගතියක් අත්වෙන බැව් අවධාරණය කළේ ය. (under the courtesy of lankacnews.com news web)

More News »