කොරෝනා පසුපස එන ‘කවසකි’ වෛරසය ලංකාවේ.. දරුවන් පිරිසක් ළමා රෝහලේ.. දරුවන් රැකගන්න… රෝග ලක්‍ෂණ මෙන්න...

කුඩා දරුවකුට දින පහකට වඩා වැඩි කාලයක් තද උණක් පවතින්නේ නම් සහ දිව රත්පැහැ වී ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් සේ දිස්වන්නේනම් එය ‘කවසකි’ රෝග ලක්ෂණයක් විය හැකි යැයි රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා සඳහන් කරයි.

කොවිඩ් වෛරසය පැතිර යාමෙන් පසු ‘කවසකි’ රෝගය මතුවිය හැකි බැවින් කොවිඩ් වෛරසය පැතිර ගිය ප්‍රදේශවල දරුවන් පිළිබඳ වැඩි අවදානයක් යොමු කරන ලෙසද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙය ස්වයං ප්‍රතිශක්තීකරණ රෝගයක් බැවින් එය දරුවාගේ හෘදයට බලපෑම් ඇති කළ හැකි බවද ඒ පිළිබඳව වඩාත් වැඩි අවධානයක් යොමුකර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා දරුවා යොමු කරන්නැයිද හෙතෙම අවධාරණය කරයි.

‘කවසාකි’ රෝගය වැලඳුණ දරුවන් කීපදෙනකුටම ළමා රෝහලේ නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබාදී මේ වන විට එම දරුවන් සායනික ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා බවද වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා සඳහන් කරයි.


(under the courtesy of lankacnews.com news web)

--------------------------
අපි , එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්....

නැවතත් එම පුවත.

----------------

කොරෝනා පසුපස එන ‘කවසකි’ වෛරසය ලංකාවේ.. දරුවන් පිරිසක් ළමා රෝහලේ.. දරුවන් රැකගන්න… රෝග ලක්‍ෂණ මෙන්න...

කුඩා දරුවකුට දින පහකට වඩා වැඩි කාලයක් තද උණක් පවතින්නේ නම් සහ දිව රත්පැහැ වී ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් සේ දිස්වන්නේනම් එය ‘කවසකි’ රෝග ලක්ෂණයක් විය හැකි යැයි රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා සඳහන් කරයි.

කොවිඩ් වෛරසය පැතිර යාමෙන් පසු ‘කවසකි’ රෝගය මතුවිය හැකි බැවින් කොවිඩ් වෛරසය පැතිර ගිය ප්‍රදේශවල දරුවන් පිළිබඳ වැඩි අවදානයක් යොමු කරන ලෙසද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙය ස්වයං ප්‍රතිශක්තීකරණ රෝගයක් බැවින් එය දරුවාගේ හෘදයට බලපෑම් ඇති කළ හැකි බවද ඒ පිළිබඳව වඩාත් වැඩි අවධානයක් යොමුකර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා දරුවා යොමු කරන්නැයිද හෙතෙම අවධාරණය කරයි.

‘කවසාකි’ රෝගය වැලඳුණ දරුවන් කීපදෙනකුටම ළමා රෝහලේ නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබාදී මේ වන විට එම දරුවන් සායනික ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා බවද වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා සඳහන් කරයි.


(under the courtesy of lankacnews.com news web)

----------------
.අප සමග රැදි සිටින්න. අළුත් අළුත් පුවත් ඉතා ඉක්මණින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

ස්තූතියි.

තාමත් ඔබ, එලකොල්ලා ප්‍රඩක්ෂන්, අපව සස්කරයිබි කර නොමැති නම්

දැන්ම සස්කරයිබ් කරන්න.

බෙඑල් බටනයත් ඔබන්න.

අද දෙදහස් විස්සයි, තුන්වන මස 28 යි.

නැවතත් එම පුවත.
--------------------------
කොරෝනා පසුපස එන ‘කවසකි’ වෛරසය ලංකාවේ.. දරුවන් පිරිසක් ළමා රෝහලේ.. දරුවන් රැකගන්න… රෝග ලක්‍ෂණ මෙන්න...

කුඩා දරුවකුට දින පහකට වඩා වැඩි කාලයක් තද උණක් පවතින්නේ නම් සහ දිව රත්පැහැ වී ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් සේ දිස්වන්නේනම් එය ‘කවසකි’ රෝග ලක්ෂණයක් විය හැකි යැයි රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා සඳහන් කරයි.

කොවිඩ් වෛරසය පැතිර යාමෙන් පසු ‘කවසකි’ රෝගය මතුවිය හැකි බැවින් කොවිඩ් වෛරසය පැතිර ගිය ප්‍රදේශවල දරුවන් පිළිබඳ වැඩි අවදානයක් යොමු කරන ලෙසද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙය ස්වයං ප්‍රතිශක්තීකරණ රෝගයක් බැවින් එය දරුවාගේ හෘදයට බලපෑම් ඇති කළ හැකි බවද ඒ පිළිබඳව වඩාත් වැඩි අවධානයක් යොමුකර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා දරුවා යොමු කරන්නැයිද හෙතෙම අවධාරණය කරයි.

‘කවසාකි’ රෝගය වැලඳුණ දරුවන් කීපදෙනකුටම ළමා රෝහලේ නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබාදී මේ වන විට එම දරුවන් සායනික ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා බවද වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා සඳහන් කරයි.


(under the courtesy of lankacnews.com news web)
----------------