.
ගර්භණි සමයේ දිනපතා ලිංගිකව එකතු උනොත් මේ වාසි 4 කාන්තාවන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා
තම කුස තුලට දරුවෙකු පැමිණිම හා මව් පදවිය ලැබීම කියන්නේ ඕනෑම කාන්තාවකගේ ජිවිතයේ ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. බොහෝ කාන්තාවන් තම ගර්භණිසමයේ ශරීරයේ සිදුවන වෙනස්කම් වලට ගොඩක් කැමතියි. ඔවුන් මේ කාලය හුගාක් සතුටින් ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් ගර්භණිසමය බරක් මහා බරක් විදියට හිතන අම්මලාත් නැතුවම නොවේ. හැබැයි එක දෙයක් පැහැදිලියි. ගර්භණි සමය ගත කරනවා කියන එක සෙල්ලමක් නෙවෙයි. එක ලොකු අභියෝගයක්. මේ කාලයේ සතුටින් හා සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්න අපුරු ක්‍රමයක් ගැනයි අද විශ්ම ලෝකයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ.
.