.
වැරදියට sex කරන්න ගිහින් වැඩ වරද්දගන්න එපා හරියට කරන්න මේ ලිපිය කියවන්න
වැරදියට sex කරන්න ගිහින් වැඩ වරද්දගන්න එපා හරියට කරන්න මේ ලිපිය කියවන්න


ලිංගිකත්වය කියන්නෙ කතා නොකළ යුතු ලකළුල මාතෘකාවක් ලෙසයි අපේ රටේ බොහෝ දෙනා මතු පිටින් දක්වන ප්‍රතිචාර වලින් හැෙ`ගන්නෙ. නමුත් මේ ලෝකයේ සතුන්ට මෙන්ම ගස් වැල් වලටත් තම පරපුර පවත්වාගෙන යන්න ලිංගිකත්වය නැතුවම බැහැ.
පිරිමි සහ කාන්තාවන් ලිංගිකව එක්වීමේදි නොයෙක් ඉරියව් ඒ සඳහා භාවිතා කරනව. මේ අතුරින් උදප්බ දබ ඔදච සහ (පුරුෂයා මත කාන්තාව හිඳිමින් ලිංගිකව එක්වීමේ ආකාර දෙකකි) භයානක බවයි විද්‍යාඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ. මෙම ඉරියව් හේතුවෙන් පුරුෂ ලිංගේන්ද්‍රිය ආශ්‍රිත බිඳීම් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බවයි මෙම විද්‍යඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ.

wishmaya.com


.