.
සහකරු හෝ සහකාරිය සමඟ වඩා හොඳ ලිංගික සබඳතාවක් පවත්වාගත හැකි ආකාර 15ක් මෙන්න
සහකරු හෝ සහකාරිය සමඟ වඩා හොඳ ලිංගික සබඳතාවක් පවත්වාගත හැකි ආකාර 15ක් මෙන්න


ලිංගිකව අසතුටුදායක භාවය වර්තමාන්යේ ගොඩක් දකින්න ලැඛෙන පවුල් අවුල් කරන තත්වයක්. ගොඩක් අය කිහිපදෙනෙක් සමඟ ලිංගිකව එක්වෙනවා. එමගින් ඔවුන්  අන්ධවී ඔවුන්ගේ ජීවිතය නොදැනුවත්වම විනාශය කරා ගෙන යනවා.

දෙදෙනෙක් අතර ලිංගික ජීවිතය ප්‍රශංසාවට පත් කල යුතු දෙයක් නොවුනත් එය පවිත්‍ර දෙයක් ලෙස සැලකිය යුතුයි.

අපි හිතනවා පහත කරුණු 15 ඔබට වැදගත් වෙයි කියලා. ඔබගේ සහයකයා සමඟ අපූර්ව කාලයක් ගෙවීමට එය ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න පුළුවන්. එහෙත් එය ඔබට ප්‍රයෝජනවත්වෙයි. හැම යුවලක්ව සතුටුවනේ වෙනස් කෝණ වලින්, ඒ නිසා ඔබත් ඔබගේම ක්‍රමයක් අනුගමනය කිරීමෙන් සතුටු දායක ලිංගික ජීවිතයක් සහ වැඩිපුර ආදරය පිරුණු ජීවිතයක් ලබාගන්න ඔබටත් පුළුවන්.

1. මත්පැන් බොන්න එපා, එය ස්නායුචකිතයට මුල පාදනවා. සමහර වෙලාවට ඒක මුලදී හොඳයි කියලා හිතේවි. ඒත් පස්සේ ඒක ඔබගේ ලිංගික ජීවිතය විනාශ කරාවි.

2. දුම්පානයෙන් මිදෙන්න.

3. අසභ්‍ය චිත්‍රපට බලන්න එපා. එමගින් ලිංගික ජීවිතය පිළිබඳ වැරදි චිත්‍රයක් ඔබ තුළ මවනවා.

4. ඔබගේ සහකරු/සහකාරිය හසුරවන විට රළු වෙන්න එපා.

5. ලිංගිකව එක්වීමේදී ගොඩක් වේගවත් වෙන්න එපා.

6. ලිංගිකව එක්වෙන්න කලින් වෙනත් ක්‍රම මගින් දිග වෙලාවක් දෙන්නා සතුටු වෙන්න.

7. ඔබගේ සහකරු/සහකාරිය  සමඟ ලිංගිකත්වය පිළිබඳව විවෘතව කතා කරන්න.

8. වෙන කාටවත් වඩා ඔබගේ සහකරු/සහකාරිය  ආදරය කරන්න, වගේම එය දැනෙන්න දෙන්න.

9. ලිංගිකත්වය කියන්නේ නරක දෙයක් කියලා හිතන්න එපා, සැමියෙක් සහ බිරිඳක් අතර කිසිම සීමාවක් නෑ.

10. ඔබගේ සහකරු/සහකාරිය සමඟ සතුටුවන්න. ඔබගේ සහකාරයට විවෘත්වන්න.

11. නිදන කාමරයේදි ඔබගේ ජීවිතය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න එපා.

12. ඔබගේ පෙර සහකරුවන් / සහකාරියන් ගැන හිතන්න එපා.

13. ඔබගේ සහකරු/සහකාරියට අවශ්‍ය දේ කරන්න. එමගින් ආදර ශක්තිමත්වෙයි.

14. ඔබ සුරාන්තයට පත්වීම පාලනය කරගන්න බලන්න. එයින් අනිකාට පහසුවක් දැනේවි.

15. ඔබගේ සහකරු/සහකාරිය  සමග ඔබගේ ලිංගික ආශාවන් සියල්ල ඉටු කරගන්න. එය ඔහුට හෝ ඇයට පැවසීමට මැලිවන්න එපා. මොකද ඔබ දෙපල අතර කිසිම සීමාවක් නෑ.

sirisara.lk


.