.
ශුක්‍රාණුවක් සහ ඩිම්බයක් එකතු වී දරුවකු බිහිවන අයුරු
ශුක්‍රාණුවක් සහ ඩිම්බයක් එකතු වී දරුවකු බිහිවන අයුරු


අද මා පළ කිරීමට යනුයේ මිනිසාගේ ශුක්‍රාණුවක් සහ ඩිම්බයක් සංසේචනය වී යුක්තානුවක් සෑදී දරුවකු බිහිවීම දක්වා විකාශනය වන , මෙතෙක් මා දුටු අපූර්වතම වීඩියෝව ඔබ වෙත ගෙන හැර දැක්වීමටයි. මෙය නරඹා ස්වභාවධර්මයේ අපූර්ව නිර්මාණයක් වන මිනිසා සෑදෙන අයුරු වටහා ගන්න. මෙම වීඩියෝව මා වෙත ලබා දුන් මා හිතවත් ගිහාන් නදීර සොහොයුරාට මම කෘතඥතා ස්තුතිය පුද කරමි

http://kadathura.info


.