විහළු කත - Jokes

තරහා නොගොහින් තියෙයි ද?


‘අර මොකද තොරණ විවෘත කරන්ඩ ආපු මන්ත්‍රීතුමා ආපු කාරියත් නොකර, යක්ෂාරූඪ වෙලා වගේ බැණ බැණ

ගත්තෙ වෙන ප්‍රයෝජනයක්


‘ඔය අවුරුදු නැකැත් වැරදියි කියල රටේ ලොකු ආන්දෝලනයක් ඇති වෙලා තියෙන අල්ල පනල්ලේ ඔයා

එහෙමත් ගැළපෙනවනෙ


“තිලක් මහත්තයා මේ සැරේ වෙසක් එකට අපි කොළොන්නාව හන්දියේ පෙන්නන්ඩ හිතාගෙන ඉන්නෙ

ඒ තරම් දුරක් ෂුවර් නැහැ


“ඇය මිස්ටර් ගොඩගේ ඔහේ පොල්ගහවෙලට යනවා කියල නේද කිව්වෙ? ඉතින් ඇයි මේ ගම්පහට යන්ඩ ටිකට් එකක්

පින් කරලා තියෙන්නෙ කවුද?

“මනුස්ස ලෝකෙ උපදින්ඩ වාසනාව නැතුව අපි මේ තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදිලා ඉන්නෙ පව් කරපු හින්දයි කියල

More News »

add_one