මවකගේ සිහිනය - Mother Dreams

දරුවන්ගේ මොළයේ වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂක

දරුවන්ගේ මොළයේ වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂක

ශ්‍රවණාබාධ තිබේදැයි දැනගැනීමට නම් දරුවා ඉපදුණු විගස ABR පරීක්ෂණය කළ යුතුයි

මෙවැනි රෝග තත්ත්ව සඳහා හේතු වන්නේ උපතේදී ඇතිවිය හැකි ගැටලු

ගැබිනි සමයේ මවුවරුන් ආවට ගියාට ආහාර නොගත යුතුයි

ගැබිනි සමයේ මවුවරුන් ආවට ගියාට ආහාර නොගත යුතුයි

විවිධ වෙනස්කම් ඇති දරුවන්ට ප්‍රතිකාර

විවිධ වෙනස්කම් ඇති දරුවන්ට ප්‍රතිකාර

ප්‍රෝටීන් ඌනතාවය වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

ප්‍රෝටීන් ඌනතාවය වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

කුඩා දරුවන් සිටින මව්වරුන්ට විශේෂයි

මාළුල මස්ල පීකුදුල කිරි ආහාරල දොඩම් හෝ කහ පැහැති පලතුරු හා එළවළු ලබාදිය යුතුයග මේ සියලුම අතිරේක ආහාර ලබා දුන්නද මවුකිරි ලබා දීම නවතා නොදැමිය යුතුය

ආබාධිත දරුවන්ට හෙළ වෙදකමෙන් සහනයක්

ආබාධිත දරුවන්ට හෙළ වෙදකමෙන් සහනයක්

අලුත උපන් බිළිදාගේ පවිත්‍රතාවය සුරකිමු

අලුත උපන් බිළිදාගේ පවිත්‍රතාවය සුරකිමු

ගර්භනී මවකට ගැබිනි සමයේ අහාර වගේම ජලය පානයක් ඉතා වැදගත්..........

ගර්භනී මවකට ගැබිනි සමයේ අහාර වගේම ජලය පානයක් ඉතා වැදගත්..........

අනාගත දරුපරපුර ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මුදවාගන්න

ඒ නිසා ළමුන් දකින දේ අසන දේ වැඩිහිටියන් ලෙස පරිපාලනය කිරීම දෙමාපියන් සතු වගකීමක් වේග සමාජය තුළ තිබෙන ගැටුම් ඇති සිද්ධීන් නිසා දරුවන්ට ලැබෙන ආදර්ශ වක්‍රාකාරව

විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් ගැන වැඩි අවධානයක් අවශ්‍ය ඇයි?

විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් ගැන වැඩි අවධානයක් අවශ්‍ය ඇයි?

ඔබේ දරුවන් කතා කරන්න ප්‍රමාදයි කියලා හිතෙනවාද?

ඔබේ දරුවන් කතා කරන්න ප්‍රමාදයි කියලා හිතෙනවාද?

සාමාන්‍ය වළිප්පුව සහ උණ වළිප්පුව වැළදෙන්නේ කාටද?

සාමාන්‍ය වළිප්පුව සහ උණ වළිප්පුව වැළදෙන්නේ කාටද?

පුංචි බබාලට ඇතිවන වලිප්පු තත්ත්වය ගැන දැන ගන්න

පුංචි බබාලට ඇතිවන වලිප්පු තත්ත්වය ගැන දැන ගන්න

ගර්භණී සමයේ පෝෂණ අවශ්‍යතා

ගර්භණී සමයේ පෝෂණ අවශ්‍යතා

රෝගවලට ඖෂධ ලබාදීමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?

රෝගවලට ඖෂධ ලබාදීමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?

දරුවාගේ භාෂා හා කථන වර්ධනයට ශ්‍රවණාබාධ දැඩි බාධාවක්

විවිධාකාර හේතු නිසා ශ්‍රවණාබාධිත තත්ත්වයන්ට පුද්ගලයාට මුහුණදීමට සිදුවේග එවැනි ශ්‍රවණාබාධ අතර එක් කනක් තුළ පමණක් ඇතිවන ආබාධ මෙන්ම ඒවා හඳුනාගන්නා ආකාරය මෙවර ලිපිය යටතේ සාකච්ඡාවට ලක්වේ

දරුවන් නිතර නිතර ලෙඩ වෙන්නේ ඇයි?

දරුවන් නිතර නිතර ලෙඩ වෙන්නේ ඇයි?

අඩු උපත් බර දරු උපත් වළක්වා ගනිමු

අඩු උපත් බර දරු උපත් වළක්වා ගනිමු

ස්නායු වර්ධනයට මවගේ පෝෂණය බලපාන හැටි මෙන්න

ස්නායු වර්ධනයට මවගේ පෝෂණය බලපාන හැටි මෙන්න

More News »

add_one