මවකගේ සිහිනය - Mother Dreams

ලිංගික සහ ලිංගාශි්‍රත රෝග පිළිබ`දව දරුවන් දැනුවත් කරන්න

ලිංගික සහ ලිංගාශි්‍රත රෝග පිළිබ`දව දරුවන් දැනුවත් කරන්න

Pregnant වෙන්න හොඳම වෙලාව මෙන්න

Pregnant වෙන්න හොඳම වෙලාව මෙන්න

මව්කිරි දෙන ඔබට දකින්න ලැඛෙන වැදගත් දේවල් 5ක්

මව්කිරි දෙන ඔබට දකින්න ලැඛෙන වැදගත් දේවල් 5ක්

අලූත් අම්මලාට කිරිකැටියා බලාගන්න හැටි

අලූත් අම්මලාට කිරිකැටියා බලාගන්න හැටි

කෘමීන් දෂ්ට කිරීමෙන් දරුවන්ට චර්ම රෝග ඇතිවිය හැකියි

කෘමීන් දෂ්ට කිරීමෙන් දරුවන්ට චර්ම රෝග ඇතිවිය හැකියි

රස ආහාරවල හැටි දැනගෙන පරිභෝජනය කරමු

රස ආහාරවල හැටි දැනගෙන පරිභෝජනය කරමු

උපදින දරුවන් හෘද රෝග සහිතව මෙලොවට බිහිවීමේ

උපදින දරුවන් හෘද රෝග සහිතව මෙලොවට බිහිවීමේ

උදේ ආහාරය මඟ හැරීමේ විපාක දරුවන්ට ලැඛෙන්නේ හෙටයි...

උදේ ආහාරය මඟ හැරීමේ විපාක දරුවන්ට ලැඛෙන්නේ හෙටයි...

නිවුන් දරුවන් ගැන ඔබ නොදන්නා රහස්

නිවුන් දරුවන් ගැන ඔබ නොදන්නා රහස්

කුඩා දරුවන් අතර රක්තහීනතාව වැඩිද

කුඩා දරුවන් අතර රක්තහීනතාව වැඩිද

කිරිකැටියාගේ ඇඳුමට නුසුදුසුම පාට මෙන්න

කිරිකැටියාගේ ඇඳුමට නුසුදුසුම පාට මෙන්න

උපතේදීම දරුවන්ට ඇතිවන හෘදයාබාධ

උපතේදීම දරුවන්ට ඇතිවන හෘදයාබාධ

හොඳ මානසිකත්වයක් තිබිය යුතූ උතූම් මවුපදවිය

හොඳ මානසිකත්වයක් තිබිය යුතූ උතූම් මවුපදවිය

ගර්භණී සමයේදී ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්

ගර්භණී සමයේදී ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්

නිසි වයසේදී විවාහ නොවීමත් දරු උපතට බාධාවක්

නිසි වයසේදී විවාහ නොවීමත් දරු උපතට බාධාවක්

කුඩා දරුවන් අතරේ ඉක්මනින් පැතිර යා හැකි අත්-පා-මුඛ රෝගය

කුඩා දරුවන් අතරේ ඉක්මනින් පැතිර යා හැකි අත්-පා-මුඛ රෝගය

පොඩි දරුවන්ට ඇතිවෙන පණු අමාරුව ගැන කතා කරමු

පොඩි දරුවන්ට ඇතිවෙන පණු අමාරුව ගැන කතා කරමු

දරුවන්ට උණ වැළඳීමට බලපාන හේතු

දරුවන්ට උණ වැළඳීමට බලපාන හේතු

අම්මලා බය කරන Strawberry Naevus

අම්මලා බය කරන Strawberry Naevus

දරු සම්පතට අවුරුදු 49 ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා

දරු සම්පතට අවුරුදු 49 ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා

More News »

add_one